poniedziałek, 3 października 2011

Pierwszy Okres Przejściowy

Pierwszy Okres Przejściowy to okres w historii Egiptu, trwający od 2216-2007 r.p.n.e. W tym czasie w Egipcie było wiele małych państewek, walczących ze sobą na wzajem o władzę nad całym krajem. Ich władcy wywodzili się z nomarchów, którzy pod koniec Starego Państwa, usamodzielnili się. Zwiększyły się też obciążenia podatkowe ludności, co powodowało często wybuchy niepokojów społecznych. Nastąpił również kryzys kulturalny: niszczenie posągów królewskich, rabowanie grobowców i piramid, a także powstawanie pesymistycznych dzieł i utworów literackich.
   
     W tym okresie, ze względu na mnogość państw, wiele rządziło również dynastii. O większości z nich nie ma jednak żadnych informacji. Część jest jednak znana. Byli to najprawdopodobniej władcy, panujący nad większą częścią Egiptu. Egiptolodzy przydzielili ich do pięciu dynastii (dynastie VII-XI). Nie podaję dat ich panowania, gdyż jest wokół nich zbyt wiele niejasności.

VII dynastia
Jest to okres, o którym Manethon, egipski historyk,  mówi "siedemdziesięciu królów Memfis panujących siedemdziesiąt dni". Nie należy tych słów brać dosłownie. Wyrażają one chaos jaki trwał w tym czasie. Nie jest pewne, czy ci władcy byli spokrewnieni i faktycznie należeli do osobnej dynastii. Możliwe, że byli to nomarchowie urzędujący w starej stolicy.

VIII dynastia
Władcy z tej dynastii byli prawdopodobnie potomkami władców z VI dynastii, którym udało się utrzymać lub odzyskać władzę w Memfis. Ich władza była jednak słaba i mimo prób nie udało im się zjednoczyć kraju. Na uwagę zasługują: Qakare Ibi (pochowany został w małej piramidzie w Sakkarze, która jest ostatnim grobowcem w tej nekropolii) i Neferirkare (ostatni władca z tej dynastii, obalony prawdopodobniej przez pierwszego władcę IX dynastii).

IX dynastia
Możliwe, że władcy z tej dynastii byli libijskimi najeźdźcami. Podporządkowali sobie cały Dolny Egipt. Założycielem dynastii był Kheti I, który obalił VIII dynastię i założył państwo ze stolicą Herakleopolis. Udało mu się też zdobyć południowe nomy.

X dynastia
Bardzo mało o niej wiadomo. Na pewno panowali w Herakleopolis i toczyli walki z władcami Górnego Egiptu z XI dynastii.

XI dynastia
Ich siedzibą były Teby, leżące w Górnym Egipcie. Panowała ona w latach 2119- 1976 p.n.e. Pochowani zostali w el-Tarif, wchodzące w skład nekropolii Teby Zachodnie. Za jej założyciela uważa się Mentuhopeta I, który ok. 2119 r.p.n.e. wyzwolił się spod panowania władców herakleopolitańskich. Panował do 2110 r.p.n.e. Jego następcy systematycznie podbijali kolejne nomy. Mentuhopet II panował w latach 2046-1995 p.n.e. Przyczynił się  on do ostatecznego upadku X dynastii i zjednoczenia Dolnego i Górnego Egiptu w 39. roku swego panowania. Wydarzenie to uważane jest za koniec Pierwszego Okresu Przejściowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz