sobota, 31 grudnia 2011

Cywilizacja mykeńska

fresk mykeński
Cywilizacja mykeńska powstała na terenie dzisiejszej Grecji. Tworzyli ją Achajowie, jedno z greckich plemion. Najważniejszym jej ośrodkiem były Mykeny, stąd nazwa. Istniała ona w latach ok. 1600-1100 p.n.e.
  Achajowie ok. 1450 r.p.n.e. podbili Kretę, czym doprowadzili do upadku tamtejszej cywilizacji minojskiej. Przejęli oni jednak od niej wiele zdobyczy cywilizacyjnych. W oparciu o minojskie pismo linearne A, Achajowie stworzyli pismo linearne B, które było używano gł. do spraw administracyjnych. Sztuka mykeńska też była oparta przede wszystkim na sztuce minojskiej.
   Ludność cywilizacji mykeńskiej wznosiła pałace obronne, które były nie tylko ośrodkami władzy, ale taż kultury, rzemiosła i handlu. Każdym państwem-miastem rządził wanaks, a pomagał mu lawagetas. Był on właścicielem wszystkich ziem. Dlatego rolnicy mieli obowiązek uiszczać daninę. Władca był też jedynym odbiorcom wyrobów rzemieślniczych oraz miał monopol na handel zagraniczny. Eksportował on m.in. ceramikę, wyroby z brązu, oliwę i tkaniny. Importowano z kolei: miedź, cynę, złoto, srebro, kość słoniową i bursztyn.
   Achajowie podejmowali też dalekie wyprawy wojenne, w tym na Troję (opisuje ją "Illiada" Homera). Zakładali też kolonie na Cyprze, w Pamfilii (na południu Anatolii), czy na Rodos. Często dochodziło do walk między państwami pałacowymi. Ich celem było uzyskanie sławy i zwierzchnictwa. Wszystko zmieniło się ok. 1200 r.p.n.e. Wtedy to tzw. "Ludy morza" , o nieznanym pochodzeniu, doprowadziły do upadku imperium Hetytów oraz zrujnowania wielu ośrodków handlowych w Syrii. Spowodowało to przerwanie dostaw do Grecji. Zwłaszcza uciążliwy stał się niedobór cyny i miedzi, niezbędnych do wyrobu brązu. Wojny między państwami mykeńskimi stały się coraz bardziej brutalne i ich celem było zdobycie deficytowych towarów. Dochodziło do niszczenia i odbudowy miast oraz częstych zmian na tronie. Zamarł handel i rzemiosło. Wyludniły się Lakonia i Messenia (obydwie na południu Peloponezu). Sytuację tę próbowali wykorzystać Dorowie, inne greckie plemię. Zostali jednak odparci w 1150 i 1130 r.p.n.e. W końcu udało im się pokonać wanaksa Myken w ok. 1100 r.p.n.e. i osiedlili się na wyludnionym Peloponezie.
 
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz