czwartek, 26 maja 2011

Paleolit późny

Paleolit późny (od ok. 16 tys. lat do ok. 10 tys. lat temu.)

 W czasie trwania paleolitu późnego kończyło się ostatnie zlodowacenie, a tym samym cały plejstocen, czyli 11,7 tys. lat temu. Przez cały ten czas klimat na Ziemi się ocieplał. Wraz z cofaniem się lodowca, ludzie zaczęli migrować na północ, wraz za stadami reniferów i wołów piżmowych.
    Ludzie w tym czasie wytworzyli różne kultury, które często dosyć szybko zanikały. Najważniejszymi są:
kultura magdaleńska i hamburska. Ta pierwsza, charakterystyczna jest dla ludów Europy Zachodniej i Środkowej. Nazwa pochodzi od miejscowości La Madeleine, w departamencie Dordogne we Francji.
Kultura magdaleńska charakteryzowała się dość wyrafinowaną produkcją narzędzi krzemiennych i kościanych.  Z tego okresu pochodzi na przykład igła kościana z uszkiem. Do kultury magdaleńskiej zaliczają się również, odkryte w jaskiniach, gł. we Francji i Hiszpanii, monumentalne malarstwo jaskiniowe. Najsłynniejsze są w jaskiniach: Altamira, Lascaux, Font-de-Gaume.
Z kolei kultura hamburska jest to kultura archeologiczna, która ok. 12 tys. lat temu, jako pierwsza wkroczyła na tereny Niżu Środkowoeuropejskiego. Jej przedstawiciele prowadzili polowania m.in. na renifery przy użyciu łuku. Do narzędzi kamiennych charakterystycznych dla tej kultury zaliczamy ostrza z zadziorami, które służyły jako groty strzał i oszczepów oraz przekłuwacze asymetryczne do obróbki kości i rogu.
   Ludzie kolonizowali kolejne części świata. Ok. 15 tys. lat temu człowiek przeszedł przez suchą wtedy Cieśninę Beringa z Azji na Alaskę. Później w lodowcu pojawił się tunel, przez który Praindianie przeszli zasiedlili Amerykę Północną. do Patagonii na samym południu Ameryki Południowej pierwsi ludzie dotarli ok. 11 tys. lat temu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz