poniedziałek, 2 maja 2011

Wprowadzenie

Od bardzo dawna interesuję się historią. Nie mam właściwie ulubionej epoki. Interesuje mnie historia w całości. Postanowiłem podzielić się swoją wiedzą zgromadzoną przez siebie przez lata. Uprzedzam, że jestem historykiem amatorem. Nie znaczy, że gorszy jestem od specjalistów. W ambitnych planach mam chęć opisać historią ludzkości od samego początku do czasów współczesnych. Nie mam zamiaru ograniczać się do historii Polski i Europy.


Zanim zacznę omawiać historię ludzkości trzeba odpowiedzieć na parę pytań:

1. Czy cała historia została już poznana?
 Oczywiści, nie. Wiele wydarzeń nie zostało szczegółowo opisanych. Kronikarze często byli subiektywni. Wychwalali jednych ludzi, a oczerniali innych. Kroniki nie są do końca wiarygodnym źródłem informacji. O ludach niepiśmiennych dowiadujemy się tylko ze znalezionych narzędzi, broni, czy szczątków. Niestety nie mówią one wszystkiego. Wielu rzeczy trzeba się domyślać. Wnioski mogą być różne. Dlatego o czasach najdawniejszych nie mamy jednoznacznych informacji, a tylko hipotezy. Często są różne szkoły. Sam mam określone zdanie i będę się z wami nim dzielił.

2. Czy można wyróżnić epoki historyczne?
Jak najbardziej. Robi się to z przyczyn praktycznych. Dzielimy historię na kilka etapów, które rozdzielane są ważnymi wydarzeniami historycznymi. Dla różnych ludzi inne są ważne wydarzenia. Z tego też powodu bardzo często nie ma jednej daty rozpoczęcia i zakończenia danej epoki. Poza tym podział zależy też od strefy kulturowej. Inaczej historię dzielą Chińczycy, inaczej muzułmanie, a inaczej Europejczycy. My Polacy, co by nie mówić, jesteśmy Europejczykami, a więc obowiązuje nas podział europejskiej strefy kulturowej. Ja osobiście jestem za następującym podziałem:
1. prahistoria (od czasu powstania człowieka do powstania pisma)
2. starożytność (do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476r)
3. średniowiecze (do upadku Wschodniorzymskiego w 1453r)
4. nowożytność (do czasów współczesnych).

3. Jak powstał człowiek?
Jest to ważne pytanie, gdyż nie byłoby historii ludzkości, bez człowieka.
Miejsca gdzie odkryto austrolopiteki
15mln-5mln lat temu w Afryce pojawiają się przodkowie ludzi. Należeli oni do rodziny człowiekowatych (Hominidae). Zwani są też hominidami. Są to czasy powstania we wschodniej Afryce Wielkiego Rowu Tektonicznego i Wyżyny Wschodnioafrykańskiej. W wyniku wielkiej suszy zaczęły kurczyć się obszary lasów równikowych i zaczęły  powstawać sawanny z niewielkimi "wyspami lasów". Mieszkające tam małpy człekokształtne zostały oddzielone przez Rów od większych połaci lasów i w wyniku ewolucji przystosowały się do życia na terenach otwartych. Charakterystycznymi cechami hominidów są:
  - dwunożność (potrafią chodzić na dwóch tylnych kończynach)
  - duże rozmiary mózgu w stosunku do reszty ciała (oznacza to wzrost inteligencji)
  - naziemny styl życia
  - długotrwały rozwój osobniczy (bardzo długo trwa usamodzielnianie się młodych osobników).
   Do hominidów należały australopiteki. Żyły one od ok. 4,2 mln do ok. 1 mln lat temu, początkowo we wschodniej Afryce, a potem też na południu i w środku tego kontynentu. Różniły się od innych hominidów:
  - krótkimi kłami (umożliwiło to poziomy ruch szczęki, co oznaczało przewagę pokarmu roślinnego nad zwierzęcym)
  - nieprzeciwległym paluchu u stopy (ułatwiało to poruszanie się na otwartej powierzchni, ale utrudniało wspinanie się na drzewa).
Pierwsze szczątki australopiteków odkrył Raymond Dart w 1924r. w jaskini Taung w południowej Afryce. Najsłynniejszym australopitekiem jest jednak Lucy, odkryta w 1974r. w dolinie rzeki Auasz w północnej Etiopii. Jest to najbardziej kompletny szkielet australopiteka, jaki odkryto. Ma (uwaga!!) 47 kości na 207. Nie jest łatwo.

     Przez niektórych badaczy data pojawienia się australopiteków uważana jest za początek prahistorii. Dla innych jest to pojawienie się pierwszego człowieka na świecie 2,6mln lat temu w Afryce.


Zapraszam do lektury kolejnych postów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz