wtorek, 16 sierpnia 2011

Okres predynastyczny w Egipcie

Okres predynastyczny to okres przedhistoryczny starożytnego Egiptu. Trwał on w latach 6000-3032 p.n.e., czyli w czasie neolitu i na samym początku epoki brązu. Na terenie Egiptu powstawało wtedy wiele neolitycznych kultur. Najlepiej poznana jest kultura bandaryjska (4500-3800 r.p.n.e.), która obejmowała swym zasięgiem tzw. Górny Egipt (tereny położone nad Nilem od delty do I katarakty. Kultura to ulegała wpływom mezopotamskim. Cechy charakterystyczne to:

 • ubrania z lnu i skóry,
 • narzędzia kamienne i kościane,
 • naczynia ceramiczne, zdobione malowanymi lub nacinanymi wzorami geometrycznymi,
 • osady na wpół stałe, zamieszkane w okresie jesienno-zimowym z szałasami,
 • uprawiano łowiectwo, zbieractwo oraz hodowlę kóz i owiec, a także uprawa jęczmienia i pszenicy,
 • pierwsze prymitywne zaczątki irygacji (od rzeki wykopywano rów, którym nawadniano pola),
 • początki metalurgii: wytapiano miedź do wyrobu paciorków,
 • ludzi chowano niedaleko siedlisk na żwirowych pagórkach w bogato wyposażonych jamach.
W latach ok. 4000-3500 p.n.e. na terenie Górnego Egiptu istniała kultura Nagada I (zwana też kulturą amrańską). Posiada wiele cech wspólnych z kulturą bandaryjską. Różni się jednak m.in.: 
 • ceramiką (zdobiona jest nie tylko figurami geometrycznymi, ale także postaciami zwierząt, a nawet mężczyzn i łodzi; naczynia mają kolor czerwony z czarnymi zakończeniami),
 • materiałami dekoracyjnymi (np. figurki tancerek),
 • rozwój architektury,
 • rozwarstwienie społeczeństwa i początek hierarchii w społeczności.
W latach ok. 3500-3200 p.n.e.na terenie całego Egiptu istniała kultura Nagada II (zwana też kulturą gerzeńską). Cechami charakterystycznymi cechami są m.in.:
stela z serechem Dżeta
 • zanik ceramiki z czarnym brzegiem,
 • zastosowanie do ceramiki gliny marglowej (lepszej jakościowo),
 • powstanie pierwszych miast, 
 • początek obróbki brązu.
Ok. 3200 r.p.n.e. rozpoczyna się tzw. kultura Nagada III. Charakteryzuje się ona:
 • przenoszenie się osadnictwa z pustyni nad Nil,
 • rozwijanie się handlu dalekosiężnego, zwłaszcza z ludami Palestyny,
 • zanik narzędzi i naczyń kamiennych na rzecz naczyń glinianych i narzędzi metalowych,
 • pojawienie się pierwszych władców,
 • pojawienie się serechów (prostokątnych tablic wbudowanych w mury pałacu, zawierające imię władcy i plan pałacu; sokół symbolizował boga Horusa (boga nieba i opiekuna monarchii).
  Na terenie Górnego Egiptu powstało pierwsze państwo, rządzone przez dynastię "0" (3200-3000 r.p.n.e.). Liczba władców oraz kolejność ich panowania jest nadal sprawą dyskusyjną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz