sobota, 16 lipca 2011

Epoka brązu

Epoka brązu to druga z kolei epoka prehistorii. Występuje po epoce kamienia i przed epoką żelaza. Ma ona zróżnicowane ramy czasowe, zależnie od występowania. Najważniejszą cechą tego okresu jest oczywiście od powszechnego używania brązu przez ludzi do wyrobu narzędzi, czy broni. Głównym źródłem wyżywienia ludności było rolnictwo. Powstawały wtedy pierwsze miasta, które z czasem dały początek pierwszym państwom-miastom. Miasta były ośrodkami wytwórczymi, gdzie produkowano różne towary jak np. naczynia, narzędzia, ubrania, broń. Wynalezienie wozów na kołach, oraz łodzi z wiosłami i żaglami, sprzyjało handlowi dalekosiężnemu. Wymieniano produkty rzemieślnicze, żywność, rudy kopalne itp. Część ludzi bogaciło się, co oznaczało, że w społeczeństwach wytworzyła się hierarchia (najważniejsi byli królowie i kapłani). Zaczęło powstawać niewolnictwo. Poszczególne miasta zaczęły walczyć między sobą o bogactwa.
Wytop brązu w dymarkach

Wytwarzanie brązu
Brąz jest to stop miedzi z innymi metalami, szczególnie cyną. Najprawdopodobniej umiejętność obróbki metali powstała na Kaukazie ok. III tysiąclecia p.n.e.  Mieszkańcy Mezopotamii i Egiptu zaczęli wytwarzać brąz ok. 3400 r.p.n.e. W skład brązu wchodziła wtedy miedź z dodatkiem cyny (9-14%). Główne złoża miedzi występowały w zachodniej Anatolii, na terenach Kaukaskich, na Cyprze i Krecie, na Płw. Iberyjskim i Bałkańskim, na Wyspach Brytyjskich, w Alpach. Cyna występowała w zachodniej Anatolii, w Banacie, nad Soławą, na Kaukazie i Wyspach Brytyjskich .Miedź i cynę wydobywano najczęściej na powierzchni, rzadziej prymitywnymi metodami górniczymi. Rudy po wydobyciu były na miejscu sortowane, oczyszczane i rozcierane na małe kawałeczki. Następnie rudę prażono i wytapiano w dymarkach. Były to początki hutnictwa. W takim stanie surowiec był nabywany i transportowany do miast, często bardzo oddalonych od miejsca wydobycia. Dopiero tam kowale zaczęli odlewać przedmioty z brązu, najczęściej wlewając stop do kamiennych form.

Epoka brązu w różnych częściach świata:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz