poniedziałek, 11 lipca 2011

Neolit w Chinach

Neolit w Chinach rozpoczyna się ok. 6500 r.p.n.e., zaś kończy ok.1900 r.p.n.e. W tym czasie zaczęto uprawiać:
  • ryż siewny (Oryza sativa) od 6500 r.p.n.e.
  • proso zwyczajne (Panicum miliaceum) od 5800 r.p.n.e.
  • soję warzywną (Glycine max) od 4000 r.p.n.e.
Zaczęto hodować m.in.:
  • świnię domową (Sus scrofa f. domestica) od 5000 r.p.n.e.
  • jedwabnika morwowego (Bombyx mon) od 6000 r.p.n.e.
  • kaczkę domową (Anas platyrhynchos f. domestica) od 3000 r.p.n.e.
 Pierwsze uprawy na terenie dzisiejszych Chin pojawiły się nad rzeką Jangcy ok.6500 r.p.n.e. Uprawiano tam gł. ryż.  Jednak to społeczności, żyjące nad Żółtą Rzeką (Huang He), dały początek chińskiej cywilizacji. Udomowili oni proso ok. 5800 r.p.n.e. W latach 5000-3000 p.n.e. nad środkowym biegiem Żółtej Rzeki wykształciła się kultura Yangshao. Ludność mieszkała w niewielkich wioskach, składających się z półpodziemnych domów o owalnych kształcie. Wykonywano też ceramikę z wykorzystaniem koła garncarskiego.
W latach 2500-1850 r.p.n.e. istniała wzdłuż dolnego i środkowego biegu Żółtej Rzeki kultura Longshan. Społeczności tej kultury uprawiały już wiele gatunków zbóż. Do upraw ryżu stosowano system nawadniający.Cechą charakterystyczną cechą tej kultury są wyroby z czarnej ceramiki. Budowano miasta i systemy obronne. W użyciu pojawiła się miedź. Powstał wtedy system wróżenia z kości.

Pierwsi władcy wg. mitologii chińskiej
Pierwszymi władcami mieli być tzw. Trzej Dostojni i Pięciu Cesarzy. Mieli władać Chinami w latach 2850-2205 r.p.n.e. Konfucjusz uważał, że był to złoty okres chińskiej cywilizacji. Trzech Dostojnych to półboscy  władcy, którzy, dzięki swym mocom, uczynili ludzkie życie lepszym. Dzięki swym cnotom, żyli bardzo długo. Z kolei Pięciu Cesarzy to doskonali pod względem moralnym  władcy-mędrcy. Każdemu przypisano inne wynalazki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz