niedziela, 5 lutego 2012

Ariowie

Ariowie to odłam ludów indoeuropejskich, który z terenów Azji Środkowej przybył na tereny Iranu i Indii i dali początek współczesnej ludności tych terenów.
     W momencie migracji na południe, prowadzili półkoczowniczy tryb życia. Ich siłę militarną stanowiły rydwany. Ich społeczeństwo dzieliło się na: kapłanów, wojowników i wytwórców. Wierzyli w obszerny panteon bogów, którym składano krwawe ofiary oraz  w życie pozagrobowe. Ważny był też kult świętego napoju haomy (w Persji) lub somy (w Indiach).
   Nie ma zgody, czy do Iranu Ariowie dotarli przez Azję Środkową, czy przez Kaukaz. Prawdopodobnie przyszli tutaj dwoma drogami. Są źródła z XVIII w.p.n.e., świadczące o kontaktach Ariów w Hurytami. Niewykluczone, że wspólnie tworzyli państwo Mitanni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz